18/12/2016

Dana rejestrowe

Twoja Księgowość S.A.
ul. Filtrowa 68 lok. 84
02-057 Warszawa
Email: biuro@twoja-ksiegowosc.pl
Tel:  +48 22 498 53 30 (31)

NIP: 525-252-39-64
REGON: 145878724
KRS: 0000401986
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 200 000 zł