05/12/2016

Wspieramy

Współpracujemy z ludźmi nie tylko w wymiarze komercyjnym. Wiemy, że dojrzałość firmy oznacza dostrzeganie otoczenia, w którym funkcjonuje. Zauważamy tych, którzy potrzebują pomocy. Od lat wspomagamy lokalną społeczność, bo wiemy, że tylko wspólne działanie i wzajemne zrozumienie mogą przynieść prawdziwą korzyść. Jako firma odpowiedzialna społecznie angażujemy się w projekty naukowe i kulturalne. Mamy również na uwadze los tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

 • Dofinansowujemy akcje dożywiania ubogich dzieci w szkołach.
 • Angażujemy się w projekty archeologiczne w Polsce i na świecie.
 • Wspieramy wydarzenia kulturalne.

Wybrane projekty:

 • Finansowanie rocznika „Studia i Materiały Archeologiczne”. Finansując druk pisma przeznaczonego dla archeologów, wspieramy pasję innych ludzi.
 • Finansowanie badań na polu bitwy pod Pułtuskiem – dzięki naszemu wparciu przeprowadzono badania archeologiczne na terenie, na którym rozegrała się bitwa między wojskami napoleońskimi i rosyjskimi. Znaleziono tam
  i zarchiwizowano wiele zabytków wojskowości, wzbogacając tym samym wiedzę
  o wydarzeniach sprzed lat.
 • Finansowanie objazdu naukowego po Hiszpanii – byliśmy mecenasem II Objazdu Naukowego organizowanego przez studentów Koła Naukowego Prowincji Rzymskich „Hispania” na Uniwersytecie Warszawskim. Na trasie objazdu znalazły się m.in.: Alicante, Madryt, Kadyks, Sewilla i Merida. W efekcie zacieśniono kontakty z placówkami naukowymi
  i wzbogacono materiały źródłowe do badań nad archeologią południowej części Hiszpanii.
 • Finansowanie badań archeologicznych w Rosji.
 • Wspieranie ośrodków polonijnych w Kaliningradzie. Polakom zamieszkałym w Obwodzie Kaliningradzkim przekazaliśmy sprzęt komputerowy, który aktualnie pomaga im w nauce i pracy.