Przejdź do treści

Polityka prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo danych

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej www.twoja-ksiegowosc.pl.
 2. Administratorem strony jest Spółka pod firmą TWOJA KSIĘGOWOŚĆ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-207 Warszawa, ul. Kukiełki 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 401986,  kapitał zakładowy 200.000,00 złotych (w całości wpłacony), NIP 525-252-39-64, REGON 145878724.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@twoja-ksiegowosc.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Spółka pod firmą TWOJA KSIĘGOWOŚĆ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-207 Warszawa, ul. Kukiełki 7).
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.twoja-ksiegowosc.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi za pośrednictwem adresu mailowego biuro@twoja-ksiegowosc.pl
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi za pośrednictwem adresu mailowego przetwarzane są jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną od Użytkownika wiadomość.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotowi obsługującemu pocztę e-mail: HOME.PL

§ 3

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Administrator informuje, że w celu analizy statystyk Strony stosuje Google Analitycs.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY USŁUGAMI?

Skontaktuj się z nami